About Us

Hakkımızda

About Us

Nanortopedi is an organization that carries out research and development activities, founded by idealist scientists who have experience in different scientific fields and have academic careers. Nanotechnology, nanomaterials, biomaterials, wearable technological devices, which are mentioned extensively in the scientific world, and tools that will facilitate the work of professional health workers in daily practice are at the center of our interests and activities. 

 

Nanortopedi, farklı bilimsel alanlarda deneyim sahibi ve akademik kariyeri olan idealist bilim insanlarının kurduğu, araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten bir organizasyondur. Bilim dünyasında yoğun olarak adı geçen nanoteknoloji, nanomateryal, biyomalzeme, giyilebilir teknolojik cihazlar, günlük uygulamada profesyonel sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak araçlar ilgi ve faaliyet konularımızın odağında yer almaktadır.