Partner

 

PARTNER KURULUŞLAR

Vestel Ventures, Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM), Hayriya, Collagen Arge A.Ş. ‘nin resmi iş ortağı olma ayrıcalığından yararlanıyoruz.

Vestel’de damarlarımızdaki girişim heyecanını başarı ateşine dönüştürüyoruz. Fikirlerin yeşerdiği Vestel girişimci tarlasında fikir hasadı yapıyoruz. Fikrini konuşturmak isteyen enerji dolu projelere ev sahipliği sunuyoruz.

Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM)

Geçmişten bugüne bilimsel çalışmalara önem veren Marmara Üniversitesi yenilikçi vizyon yaklaşımı ve araştırmacı insan gücü sayesinde nanoteknolojiyi stratejik çalışma alanı olarak belirleyen bir grup araştırmacı tarafından (Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Prof. Dr. Faik Nüzhet Oktar, Prof. Dr. Osman Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekren ve Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz) bu alanda çalışmalar yapmak üzere 24.06.2008 tarihinde Türkiye’deki 3. nanoteknoloji merkezi olarak Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM) kurulmuştur. Merkez kurucuları 2006 ve 2016 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) alt yapı projeleri katkılarıyla hem nano-sağlık hem de nanoteknoloji alanlarında güçlü altyapıya sahip iki laboratuvarı üniversite bünyesine kazandırmıştır. Bugün merkez bünyesinde yaklaşık 30’a yakın araştırmacı görev almakta ve yaklaşık 300’e yakın kullanıcıya da hizmet verilmektedir. 110 bilimsel SCI-indeks makale ve 100 üzerinde konferans bildirisi ve toplamda 2 adet patent üretilmiştir.

Bir İskefe Holding girişimi olan Collagen Ar-Ge: kolajen temelli ürün ve teknolojileri geliştirip yaygınlaştırarak insanlığın en büyük arzusu olan insan ömrünün uzatılması ve yaşam konforunun arttırılması üzerine çalışmaktadır. Bu nedenle geleceğin teknolojileri olan doku mühendisliği ve yapay organ üretim teknolojilerine odaklanan malzemeler geliştirir.

Hasta sonuçlarını iyileştirmek ve klinik maliyetleri düşürmek için erken tanı koymak için uzun vadeli sürekli izlemeye kanıtlanmış bir yaklaşımla giyilebilir teknolojilere odaklanıyoruz.